Stichting Church4All / ANBI

Stichting "Church4All'' is de voortzetting van de stichting ''Thugz Church". De stichting is opgericht op 7 mei 2008. 

Doel

De stichting heeft ten doel het vormen van een kerkgenootschap, zoals verwoord in de statuten. Zij valt hiermee onder SBI-code 94911: Religieuze organisaties.

Vestiging en KvK

De stichting is gevestigd te Spijkenisse, maar ontplooit haar activiteiten in Rotterdam en staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, onder dossiernummer 24435718. 

Fiscaal nummer

Het RSIN / fiscaal nummer is 8197.48.572.

Gironummer

Het gironummer is NL40 INGB 0005 7501 39 te Spijkenisse. 
De stichting heeft geen betaalde personen in dienst. Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit zes personen.

Contact

Bezoekadres / locatie : Bonaventurastraat 15, 3081 HA Rotterdam

Postadres / stichtingsadres: Essenstraat 5, 3203 AK Spijkenisse

Telefoon: 06-23825870, Gregory Mercera (voorzitter)

Mailadres: info@church4all.nl 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting Church4All bestaat uit:

Voorzitter: Mercera, Gregory John

Secretaris: Nisbet, Nicóle Silva Therése

Penningmeester: Mercera-Marcha, Lusaira Geraldine Genara

3 algemene bestuursleden:

Martina, Charreti Antonia

Martina, Sitmar Wendy

Jantji, Tiffany Ivonne Maria

Uitvoerende taken

Het bestuur heeft Daniel de Wolf aangewezen als voorganger van de vieringen.

Tiffany Jantji is verantwoordelijk voor de zondagsschool / kinderdienst.

Lusaira Mercera is eindverantwoordelijk voor de catering.

Beloningsbeleid

Er is geen sprake van een beloningsbeleid of vergoedingen. Alle inspanningen van personen zijn onbezoldigd en op basis van vrijwillige inzet. 

Hoofdlijnen beleidsplan

Het doel van de stichting voor 2019 is om door te gaan met het ontplooien van activiteiten die de geloofsgroei van de deelnemers en de onderlinge band stimuleren. Zo willen we de tweewekelijkse vieringen in de Bonaventurastraat continueren. Daarnaast willen we bijzondere activiteiten organiseren: een kamp, spelletjesavonden, filmavond, Bijbelstudies, een vrouwen/themadienst en natuurlijk de Kerstviering.

Iedere eerste dienst van de maand willen wij samen het Heilig Avondmaal vieren.

Graag willen we meer bekendheid geven aan onze geloofsgemeenschap middels social media.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2018

In 2018 vond er iedere twee weken een viering plaats aan de Bonaventurastraat. Bij de meeste van deze diensten was er tijdens de preek een eigen programma voor de kinderen. Bijzondere vieringen waren de traditionele Kerstviering en ook de Paasviering. Daarnaast is er in 2018 een rouwdienst verzorgd door Church4All en hebben wij bijgedragen aan de uitvaartplechtigheid. Er is voor het eerst een vrouwen/thema-avond georganiseerd. Deze willen wij in 2019 graag een vervolg geven. Hetzelfde geldt voor een geslaagde spelletjesavond. In de zomer hebben wij als vanouds ook weer gezellig met elkaar gepicknickt in het Zuiderpark.

Financiële verantwoording


 Baten Begroting 2018 Werkelijk 2018 Begroting 2019
 Giften 1500 951,40 1000
 Contributie kamp 1000 - 1500
 Lasten   
 Kosten zakelijk betalingsverkeer 100 96 110
 Vergoeding gebouw 1300 1300 1400
 Teamuitje (etentje) 250 206,50 250
 Website 250 224,60 250
 Kamp 2000 - 1000
 Diaconie / goed doel 450 138,60 450
 CCLI 110 101,85 150
 Boodschappen dienst 1000 767,93 1000
 Overig (onvoorzien, bijzondere diensten, materialen) 900 117,98 900
 Totaal -3860 -2002 -3010

Toelichting financiën

Het gaat al een paar jaar niet goed met de balans. Dit heeft te maken met een verminderd aantal bezoekers en het beëindigen van de ondersteuning door andere kerken een aantal jaar geleden. Het streven was om op eigen benen te staan. Op 31-12-2018 was het saldo op de bankrekening van Stichting ''Church4All'': 7.058,29. De verwachting is dat er eind 2019 nog 4000 euro op de rekening staat. Mogelijk is dat 1000 euro meer, als we besluiten om het kamp opnieuw niet door te laten gaan. Ook willen wij onze deelnemers stimuleren om hun vrijwillige bijdragen / giften te verhogen. Begin 2020 zal het bestuur besluiten over continuering van nog een jaar Church4All, dan wel het opheffen van de stichting. 

Gemaakt met Mozello - de meest gebruiksvriendelijke websitemaker ter wereld.

 .