Stichting Church4All / ANBI

Stichting "Church4All'' is de voortzetting van de stichting ''Thugz Church". De stichting is opgericht op 7 mei 2008. 

Doel

De stichting heeft ten doel het vormen van een kerkgenootschap, zoals verwoord in de statuten. Zij valt hiermee onder SBI-code 94911: Religieuze organisaties.

Vestiging en KvK

De stichting is gevestigd te Spijkenisse, maar ontplooit haar activiteiten in Rotterdam en staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, onder dossiernummer 24435718. 

Fiscaal nummer

Het RSIN / fiscaal nummer is 8197.48.572.

Gironummer

Het gironummer is NL40 INGB 0005 7501 39 te Spijkenisse. 
De stichting heeft geen betaalde personen in dienst. Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit zes personen.

Contact

Bezoekadres / locatie : Bonaventurastraat 15, 3081 HA Rotterdam

Postadres / stichtingsadres: Essenstraat 5, 3203 AK Spijkenisse

Telefoon: 06-23825870, Gregory Mercera (voorzitter)

Mailadres: info@church4all.nl 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting Church4All bestaat uit:

Voorzitter: Mercera, Gregory John

Secretaris: Nisbet, Nicóle Silva Therése

Penningmeester: Mercera-Marcha, Lusaira Geraldine Genara

3 algemene bestuursleden:

Martina, Charreti Antonia

Martina, Sitmar Wendy

Jantji, Tiffany Ivonne Maria

Uitvoerende taken

Het bestuur heeft Daniel de Wolf aangewezen als voorganger van de vieringen.

Tiffany Jantji is verantwoordelijk voor de zondagsschool / kinderdienst.

Lusaira Mercera is eindverantwoordelijk voor de catering.

Beloningsbeleid

Er is geen sprake van een beloningsbeleid of vergoedingen. Alle inspanningen van personen zijn onbezoldigd en op basis van vrijwillige inzet. 

Hoofdlijnen beleidsplan

Het doel van de stichting voor 2021 is om de huidige activiteiten stop te zetten. Dit is besloten omdat er de afgelopen twee jaar een afname van het aantal bezoekers was en ook de financiën onvoldoende aangevuld werden. In 2021 zal er een bestuurswisseling plaatsvinden. De stichting blijft bestaan, maar de doelstelling zal op andere manieren geprobeerd behaald te worden. Dat betekent dat er in 2021 geen diensten meer georganiseerd zullen worden. Over het beleid en de activiteiten van de stichting zal het nieuwe bestuur beslissingen nemen.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2019

Begin 2019 vonden er nog gewoon vieringen plaats aan de Bonaventurastraat. Bijzonder was het huwelijk van twee van onze bestuursleden, die al vanaf de oprichting bij Church4All betrokken zijn. Maar toen kwam Corona en werd alles anders. We moesten contact op afstand houden. Online zijn er wel preken uitgezonden en ook zijn er, toen de eerste lock down voorbij was, enkele bestuursvergaderingen geweest. Daarin is besloten om op andere voet en in andere samenstelling verder te gaan, omdat wij op de huidige manier geen toekomst meer zagen voor de stichting. In een oktober is er een afsluitende dankdienst geweest, waarin we teruggekeken hebben op 15 jaar Thugz Church en Church4All en waarin ook een baby werd opgedragen aan God. Wij zijn dankbaar voor al het goede wat er mocht gebeuren door Church4All en voor de grote betekenis die dit gehad heeft in ons leven.

Financiële verantwoording


 Baten Begroting 2019 Werkelijk 2019 Begroting 2020
 Giften 1000 567,10 
 Contributie kamp 1500 - 
 Lasten   
 Kosten zakelijk betalingsverkeer 110 142,87 
 Vergoeding gebouw 1400 1400 
 Teamuitje (etentje) 250 219 
 Website 250 30 
 Kamp 1000 - 
 Diaconie / goed doel 450 350 
 CCLI 150 30 
 Boodschappen dienst 1000 311,25 
 Overig (onvoorzien, bijzondere diensten, materialen) 900 0 
 Totaal 3010 1990 

Aanvulling op deze balans: in 2020 zijn er door corona weinig kosten gemaakt. Wel zijn vaste lasten zoals de huur van het gebouw en CCLI betaald. Op 1-1-2019 was het saldo op onze rekening €7058, 29. Op 1-1-2020 was het saldo €5388,19. Op 1-7-2020 was het saldo €3473,30.

 .